Over ROSD

Radio Omroep Schouwen-Duiveland (ROSD) is de lokale omroep van en voor de bewoners van het eiland Schouwen-Duiveland.

Niet zo veel mensen weten hoe Radio Omroep Schouwen-Duiveland is ontstaan.
Even kort terug in de tijd: In 1994 is Radio Schouwen-Duiveland opgericht door: Leo Jordaan, André Brouwer en Martin Ramondt.
Zij werkten alle drie bij Superstar FM, de lokale omroep van Middelharnis en
omgeving. Er was veel werk te doen en al snel werd het clubje aangevuld met mensen uit de politiek en radioland.
Op 2 september 1995 was het eindelijk zover: Radio Schouwen-Duiveland kon beginnen met uitzenden.
We hebben bewezen onderscheidend te zijn.
ROSD zendt uit vanaf de Silotoren in Zierikzee op de etherfrequentie 107.1 FM. Per juli 2001 is daar een steunzender in Renesse bijgekomen: 107.8 FM. Via de kabel zijn we op het hele eiland te ontvangen op 107.6 en sinds december 2006 zijn we via het internet wereldwijd te beluisteren.

Radio Schouwen-Duiveland is een vrijwilligersorganisatie waar veel medewerkers met plezier een bijdrage leveren aan een brede programmering.
Voor zowel jongeren als ouderen en iedereen er tussenin is er wat te vinden in het programma-aanbod. Naast het nodige aan muziek is er voor gekozen veel aandacht te besteden aan programma’s met een lokaal informatieve inhoud. Wanneer u gaat kijken op de pagina ‘programmering’ komt u genoeg voorbeelden hiervan tegen.

De Stichting Radio Omroep Schouwen-Duiveland is een publieke omroep en duidelijk geen commerciële omroep. Waar op de commerciële stations vaak alleen datgene te beluisteren is dat aantrekkelijk is voor adverteerders heeft onze omroep er doelbewust voor gekozen een breed scala van programma’s aan te bieden waarmee we zoveel mogelijk doelgroepen een plezier doen.
In de afgelopen jaren hebben we gemerkt dat de luisteraars dit waarderen. Die programma’s die elders gemakkelijk geschrapt worden of waar men geen tijd voor beschikbaar stelt blijven bij ons met veel enthousiasme gemaakt worden.
Dat is Radio Omroep Schouwen-Duiveland: voor elk wat wils. Ook voor u.

Het bestuur van Radio Omroep Schouwen-Duiveland bestaat uit:
Daan van der Wekken, voorzitter-ad interim,
Rob van den Bergh, secretaris,
Ger van Marion, penningmeester en hoofd techniek,
Martin Ramondt, programmering,
André van der Voort-van der Kleij, interne communicatie
Adverteren? E-mail: secretaris@rosd.nl
Programmaraad
Iedere publieke omroep moet een eigen Programmaraad hebben. De Mediawet eist dat nu eenmaal van een zendgemachtigde.
Stichting Omroep Radio Schouwen-Duiveland heeft dus ook een Programmaraad. Zonder Programmaraad heeft immers een omroep geen bestaansrecht.
Haar taken en bevoegdheden zijn behoorlijk uitgebreid want deze raad moet er op toezien dat de lokale omroep voldoende aandacht geeft aan de zaken die om ons heen gebeuren. Alle mensen die tot het uitzendgebied van ROSD behoren moeten zich kunnen vinden in één of meer programma’s die uitgezonden worden.
Bovendien moet het merendeel van de programma’s gevuld zijn met informatie, educatieve en culturele onderwerpen, conform het programmavoorschrift dat is opgesteld door het Commissariaat voor de Media die dat eist van de lokale omroep ( de ICE norm).
Voorwaar geen gemakkelijke opgave voor een lokale omroep die is aangewezen op vrijwilligers, die zoals u zult begrijpen, niet fulltime beschikbaar zijn.
Concreet houdt dit dus in dat een lokale omroep niet zomaar de hele dag muziek mag uitzenden zonder dat er tussendoor ook iets zinnigs wordt gezegd.
Het Commissariaat voor de Media ziet er streng op toe dat de regels worden nageleefd. Deze controlerende taak van het Commissariaat kan zij uitvoeren met de hulp van de Programmaraad.
De Programmaraad die officieel het Programma Bepalend Orgaan (PBO) heet, vergadert bij ROSD vijf keer per jaar en geeft eens per jaar haar oordeel over de programmering in een jaarverslag. Dat jaarverslag wordt naar het Commissariaat voor de Media gezonden. Zo kan het Commissariaat voor de Media toch een vinger aan de pols houden van de lokale omroepen waaronder ook ROSD zich kan scharen.
De programmaraad bestaat uit de volgende personen:
dhr. N. P. de Danschutter, voorzitter, dhr. W. G. Renden, secretaris en de bestuursleden mevr. A. C. J. Overwater, mevr. P. W. Berrevoets, mevr. B. Bijlsma, dhr. J. M. Bevelander,  dhr. A. C. M. van der Schelde.